081-7837541, 081-7836103
ใกล้โครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สวนอีเดน
ที่พักม่อนแจ่ม
สวนองุ่น
เชียงใหม่